Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Stan realizacji projektów wybranych w ramach X edycji BO - realizacja w 2024 r.

Logo budżetu otywatelskiego w Częstochowie

Czwartek, 11 lipca 2024

Poniżej prezentujemy stan realizacji zadań wyłonionych w ramach X edycji BO, które są realizowane w 2024 r. Stan na dzień 30.06.2024 r.
Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Częstochowy - raport

logo konsultacji społecznych w Częstochowie

Czwartek, 11 lipca 2024

Prezentujemy raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji dla miasta Częstochowy.

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy - raport

logo konsultacji społecznych w Częstochowie

Czwartek, 25 kwietnia 2024

Prezentujemy raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy
Czytaj więcej »