Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Częstochowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl/

Data publikacji strony: 2020-08-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-10.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-10.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona http://www.konsultacje.czestochowa.pl/ została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.
Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: info@czestochowa.um.gov.pl

Strona http://www.konsultacje.czestochowa.pl/ jest stroną informacyjną, zawiera zbiór informacji i narzędzi  dedykowanych procesowi Budżetu Obywatelskiego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się elementy  o małym kontraście,
 • brak mapy serwisu.

  Nawigacja

  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

  Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
  Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

  Skróty klawiaturowe

  Serwis zawiera skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki).  Aby skorzystać ze skróty klawiszowego naciśnij jednocześnie trzy klawisze: lewy ctrl + lewy alt + znak skrótu

  Dostępne skróty klawiaturowe:

  • ctrl+alt+h: przejście do strony głównej
  • ctrl+alt+k: przejście do kontakt
  • ctrl+alt +t Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego
  • ctrl+alt+w: Powiększenie rozmiaru czcionki
  • ctrl+alt+m: Pomniejszenie rozmiaru czcionki
  • ctrl+alt+d: Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

  • Marta Teper,
  • e-mail: dostepnosc@czestochowa.um.gov.pl
  • Telefon: 34 370 75 94

  Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna


  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Waszyngtona.
  • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
  • Dostęp do Sali Sesyjnej dostosowany jest poprzez zamontowanie pochylni dla wózków.
  • Dla osób na wózkach dostępne są również korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji w sektorze B.
  • W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Waszyngtona oraz 3 na dziedziniec wewnętrzny.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu to jest w godzinach od 7.30 do 15.30, na stanowisku Informacji Ogólnej (parter, tel. 343707203).

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Waszyngtona.
  • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego, przy wejściu znajduje się stanowisko portierni oraz zamontowana jest winda dostosowana dla osób niewidomych i słabo widzących (winda wyposażona jest w system naprowadzania dźwiękowego). Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Schody w budynku są oznakowane taśmami ostrzegawczymi.
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy portierni.
  • W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Waszyngtona oraz 1 na dziedziniec wewnętrzny.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu to jest w godzinach od 7.30 do 15.30, na stanowisku Informacji Ogólnej (1 pietro, tel. 343707750).

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Focha 19/21:

  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego oraz dwa wejścia/wyjścia: 1 od strony ul. Focha oraz 1 od strony ul. Śląskiej.
  • Wejścia usytuowane są na poziomie wysokiego parteru, do których prowadzą schody. Wejścia nie posiadają wind ani schodów ruchomych, natomiast wejście główne wyposażone jest w schodołaz. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Schodołaz znajduje się również wewnątrz budynku i służy do poruszania się pomiędzy kondygnacjami. Na parterze znajduje się stanowisko portierni.
  • W piwnicy budynku znajduje się również Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy, wejście z pochylnią od strony ul. Focha.
  • Obiekt nie posiada windy.
  • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia.
  • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się 4 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony ul. Jana II Sobieskiego, 2 od strony ul. Focha i 1 od strony ul. Śląskiej.
  • Przed wejściem głównym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45 A:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście od strony Placu Biegańskiego w formie pochylni. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz
  • i zlokalizowane wokół pomieszczenia pracownicze. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się 2 oznaczone wyjścia ewakuacyjne: 1 główne od strony Placu Biegańskiego oraz 1 od strony ul. Szymanowskiego.
  • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio od strony Alei Najświętszej Maryi Panny w formie pochylni. Obiekt nie posiada windy. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie główne, w którym pracuje obsługa Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajduje się oznaczone wyjście ewakuacyjne od strony Alei Najświętszej Maryi Panny.
  • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy Alei Niepodległości 20/22:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z parkingu przed obiektem.
  • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Obiekt nie posiada windy. Wejście główne do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dostępne dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada kilka wyjść ewakuacyjnych oznaczonych przez zarządcę budynku.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przed budynkiem na płatnym parkingu.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Bialskiej 20:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z chodnika przed obiektem. Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego i pozbawione jest schodów. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych są dostępne dla osób na wózkach.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu głównym.
  • Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Katedralnej 8 lokal nr 51:
  • Do budynku prowadzi jedno główne wejście bezpośrednio z oficyny wewnętrznej przed obiektem. Wejście główne jest wyposażone w schody. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Zespołu Audytu Wewnętrznego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada jedno wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed oficyną.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Nowowiejskiego 24:
  • Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika.
  • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym
  • Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Nowowiejskiego 26:
  • Do pomieszczeń budynku prowadzi wejście bezpośrednio z chodnika.
  • Wejście usytuowane jest na poziomie chodnika zewnętrznego. Obiekt nie posiada windy. Pomieszczenia Wydziału Polityki Społecznej są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się przy wejściu głównym
  • Budynek posiada 1 wyjście ewakuacyjne oznaczone przez zarządcę budynku.
  • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

  Budynek Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Legionów 52:
  • Na 2 piętrze mieści się Biuro Inżyniera Ruchu oraz Miejska Pracownia Urbanistyczno -Planistyczna.
  • Wejście główne bezpośrednio z parkingu znajduje się od wschodniej strony budynku. Wejście główne wyposażone jest w pochylnię dla wózków oraz ma bezpośredni dostęp do windy.
  • Korytarze, dojścia do windy oraz wyjście główne oznakowane są za pomocą ścieżek dotykowych (tj. pasy prowadzące, pola uwagi).
  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego.
  • W budynku znajdują się 4 wyjścia ewakuacyjne: 2 wyjścia na tyłu budynku, 1 z piwnic na plac parkingowy oraz 1 wyjściem głównym na plac parkingowy.
  • Przed budynkiem  znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a.
  • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.