Ogólna wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok: 9 468 489 zł, w tym:
- na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł
- na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł

Sposób wyliczenia podziału środków określa Uchwała Nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego, z późn. zm.


Podział środków na zadania o charakterze dzielnicowym.

Lp Dzielnica Pula środków
1 Błeszno 324 451 zł
2 Częstochówka-Parkitka 293 320 zł
3 Dźbów 374 571 zł
4 Gnaszyn-Kawodrza 239 348 zł
5 Grabówka 248 363 zł
6 Kiedrzyn 189 927 zł
7 Lisiniec 356 269 zł
8 Mirów 269 207 zł
9 Ostatni Grosz 223 248 zł
10 Podjasnogórska 142 635 zł
11 Północ 655 229 zł
12 Raków 466 469 zł
13 Stare Miasto 268 848 zł
14 Stradom 447 123 zł
15 Śródmieście 340 310 zł
16 Trzech Wieszczów 246 471 zł
17 Tysiąclecie 619 043 zł
18 Wrzosowiak 545 012 zł
19 Wyczerpy-Aniołów 419 544 zł
20 Zawodzie-Dąbie 431 977 zł

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1053.2020   Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia  z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie szczegółowych zasad budżetu obywatelskiego na 2021 r