Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy

Piątek, 8 marca 2024

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy.
Konsultacje odbywają się od 11 marca do 15 kwietnia br. w następujących formach:
- zbieranie uwag drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag, który znajdziecie Państwo za załączniku, i przesłanie go na adres e-mail: rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl ;
- spotkanie konsultacyjne w dniu 26 marca br. w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, godzina 13.00;
- zbieranie uwag ustnych, które można przekazywać osobiście, w pok. nr 114, w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5, w każdy dzień roboczy od godz. 9.00 do godz. 14.00, przy czym nie później niż do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Z projektem uchwały oraz wszelkimi załącznikami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy

Załączniki:

Powrót