Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

[Zakończone konsultacje] Konsultacje społeczne Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy na lata 2020-2040

Poniedziałek, 26 października 2020

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy na lata 2020-2040". Dokument stanowi odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju rynku mobilności. Celem jego opracowania było przeprowadzenie oceny możliwości, określenie planu działań oraz analiza możliwych do  realizacji inwestycji jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście.

Projekt „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy na lata 2020-2040" można pobrać klikając odnośnik poniżej:


Uwagi, wnioski i sugestie do dokumentu można zgłaszać poprzez wypełnienie dedykowanego elektronicznego formularza, aby do niego przejść kliknij odnośnik poniżej:

Przejdź do elektronicznego formularza konsultacji

Konsultacje trwają od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r.

Zasady przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy:
Zarządzenie Nr 1197.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Częstochowy
 
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych można pobrać poniżej.Załączniki:

Powrót