Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

[Zakończone konsultacje] Weź udział w ewaluacji budżetu obywatelskiego i wyraź swoją opinię w ankiecie

Poniedziałek, 11 stycznia 2021

Kolejna VII edycja budżetu obywatelskiego pokazała, że mimo wielu utrudnień wynikających ze szczególnej sytuacji epidemiologicznej, mieszkańcy i mieszkanki chcą czynnie uczestniczyć w życiu miasta biorąc udział w budżecie obywatelskim.

W związku z tym zapraszamy do udziału w ewaluacji procedur  budżetu obywatelskiego. Opinie można wyrazić w przygotowanej ankiecie znajdującej się na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl od 11 do 24 stycznia 2021 r.


Przekazane uwagi zostaną zebrane oraz poddane szczegółowej i wnikliwej analizie podczas wysłuchania publicznego. W trakcie spotkania dyskutować będziemy o ewentualnych korektach procedur, których celem byłoby usprawnienie budżetu obywatelskiego w kolejnych edycjach.

W 2020 roku w ramach budżetu obywatelskiego powstały m.in. nowe boiska, place rodzinnej rekreacji, poprawiła się infrastruktura drogowa i pieszo-rowerowa. W 2021 roku zrealizowanych zostanie 139 nowych pomysłów, na które głosowało ponad 24,5 tysiąca osób. Wynika z tego faktu niezbicie, że mieszkańcy i mieszkanki chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, a przystępne procedury to jeden z elementów zachęcających do udziału w tym przedsięwzięciu.Powrót