Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

[Zakończone konsultacje] Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej

Poniedziałek, 30 października 2023

Weź udział w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana zmierzających do wspólnego prowadzenia ww. instytucji kultury przez Miasto Częstochowa oraz Województwo Śląskie.


Celem konsultacji jest poznanie opinii i propozycji mieszkańców Częstochowy dotyczących konsultowanych treści.Konsultacje odbędą się w dniach 30.10.2023 r. do 05.11.2023 r.


Mieszkańcy mogą składać opinie i uwagi w wersji pisemnej

1) w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13;

2) w Wydziale Kultury i Sportu, al. Najświętszej Maryi Panny 45a, pok. 17;

3) pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data wpływu do Urzędu);

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ks@czestochowa.um.gov.pl


Raport z konsultacji znajduje się w załączeniu.

Załączniki:

Powrót