zadanie nr 465

465. Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów posiadających właścicieli w dzielnicy Kiedrzyn


Lokalizacja

w wybranych gabinetach weterynaryjnych

Zweryfikowany pozytywnie