zadanie nr 426

426. Kwietna wysepka:wykonanie rabat kwiatowych na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej

Zweryfikowany pozytywnie