zadanie nr 428

428. Wykonanie chodnika z kostki brukowej oraz oświetlenia przy bloku Św. Augustyna 32


Lokalizacja

Św. Augustyna 32

Zweryfikowany pozytywnie