zadanie nr 455

455. Tablica informacyjna na terenie byłego niemieckiego obozu dla jeńców na Złotej Górze


Lokalizacja

Złota Góra, działka nr 128/1 obręb 113

Zweryfikowany pozytywnie