zadanie nr 14

14. STOP SMOG! Zielony pochłaniacz smogu w dzielnicy Stare Miasto


Lokalizacja

w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Warszawską i ul. Kiedrzyńską

Skrócony opis

Utworzenie tzw. zielonej ściany – konstrukcji  z roślin (na elementach infrastruktury tj. mury, wiadukty lub na konstrukcjii przypominającej ekran dźwiękochłonny) o wysokiej zdolności pochłaniania zanieczyszczeń powietrza. Efekt to pozytywny wpływ na redukcję smogu, poprawa jakości powietrza przez redukcję poziomu szkodliwego dla zdrowia pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku węgla i tlenków azotu.

Opis zadania

Preferowana lokalizacja to obszar o dużym natężeniu ruchu samochodowego, gdzie jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Proponowane rośliny w wysokim stopniu pochłaniające smog: dławisz okrągłolistny, powojnik, rdestówka Auberta, wiciokrzew, winnik, winobluszcz pięciolistkowy, winorośl.

1. Zaprojektowanie zielonej ściany o powierzchni 15*3,7m wraz ze stelażem zamocowanym do budynku z możliwością rozbudowy w przyszłości.
2. Wykonanie zielonej ściany na budynku z żywą roślinnością z systemem nawadniającym.
3. Specyfikacja roślin :

- gatunki roślin wieloletnich tak, by były one dopasowane do warunków klimatycznych (zimozielone), natężenia ruchu w danej przestrzeni oraz panujących temperatur i wilgotności,
- gatunki roślin tak, aby cały rok były atrakcyjne,
- gatunki pod względem optymalnego pochłaniania zanieczyszczeń,
- rośliny w miarę możliwości nie będą wymagały filtrowanej wody,
- gatunki roślin łatwo dostępne w zakupie w Polsce,
- podłoże z domieszką hydrożelu oraz geowłókniną,
- przygotowanie podłoża wraz z obsypaniem korą/zrębkami.
4. Instalacja będzie zgodna z przepisami przeciwpożarowymi w szczególności związanymi z drogami ewakuacyjnymi.
5. Instalacja będzie uzgodniona z Zespołem ds. Estetyki Miasta


Koszt realizacji brutto: 60 000,00 zł
Koszt utrzymania brutto w kolejnych 5 latach: 10 000,00 zł