Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 81

81. Żywopłot wyciszający hałas dobiegający z ul. Fieldorfa-Nila


Lokalizacja

ul. Fieldorfa-Nila (począwszy od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do mostu na Promenadzie im. Czesława Niemena)

Skrócony opis

Projekt zakłada posadzenie żywopłotu wzdłuż ul. Fieldorfa-Nila w celu wyciszenia dobiegającego z niej hałasu, a także wyłapania i zneutralizowania szkodliwych substancji ze spalin samochodowych.

Opis zadania

Projekt zakłada posadzenie żywopłotu wzdłuż ul. Fieldorfa-Nila (począwszy od skrzyżowania z al. Wyzwolenia do mostu na Promenadzie im. Czesława Niemena) w celu wyciszenia dobiegającego z niej hałasu, a także wyłapania i zneutralizowania szkodliwych substancji ze spalin samochodowych. Żywopłot miałby zostać posadzony po jednej stronie ulicy - od strony ul. Bronisława Czecha, Gombrowicza oraz budynków zlokalizowanych przy ul. Fieldorfa-Nila 2a-2e (posadzenie żywopłotu po drugiej stronie ulicy nie spełniałoby swojej funkcji, ponieważ najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są dopiero przy ul. Kazimierza Pużaka, a więc w znacznej odległości oraz oddzielone parkiem).

Ul. Fieldorfa-Nila jest drogą uczęszczaną, na której odbywa się duży ruch samochodowy. Bliskość bloków mieszkalnych przy ul. Czecha, Gombrowicza i Fieldorfa-Nila 2a-2e powoduje, że ich mieszkańcy narażeni są na duże natężenie hałasu, co niekorzystnie wpływa chociażby na komfort wypoczynku.

Zasadzenie żywopłotu pozwoliłoby wyciszyć dobiegający hałas, a swoistym "efektem ubocznym" byłoby wyłapywanie i neutralizowanie przez roślinność szkodliwych związków chemicznych pochodzących ze spalin samochodów. Ponadto żywopłot taki byłby ładną i elegancką ozdobą "cieszącą oko" przechodniów i kierowców.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Do obsadzenia krzewami przewidziano 550mb pasa drogowego na wskazanym odcinku ul. Fieldorfa-Nila tj. ok.3300szt. krzewów. W wycenie uwzględniono roczną pielęgnację po posadzeniu.