Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 341

341. Rewitalizacja parku na Parkitce 2.0 - doposażenie parku w leżaki, piłkarzyki, szachy, fontanna, nowe drzewa oraz odmalowanie domku


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Okulickiego i Bialskiej - Park na Parkitce.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu uzupełnienie małej architektury w nowo wyremontowanym parku na Parkitce. Proponuję postawienie dodatkowych leżaków, w miejsce już stojących oraz przy boisku do siatkówki. Dodatkowo, aby część z nich była dwuosobowa (tzw. leżaki miłości). Przy placu zabaw proponuję postawienie piłkarzyków i stołu do szachów. Pomalowanie domku wspinaczkowego. Renowacja fontanny. Nowe drzewa.

Opis zadania

Zadanie ma na celu uzupełnienie małej architektury w nowo wyremontowanym parku na Parkitce. Niestety wciąż brakuje elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie w pełni z uroków tego miejsca. Postawione leżaki cieszą się bardzo dużą popularnością. Tym samym proponuję postawienie 5 dodatkowych leżaków, w miejsce już stojących oraz przy boisku do siatkówki plażowej. Dodatkowo, aby dwie sztuki z nich była dwuosobowa (tzw. leżaki miłości). Przy placu zabaw proponuję postawienie piłkarzyków i stołu do szachów - na wzór tych stojących w dzielnicy Północ. Świeżo wybudowana część parku mocno odstaje od postawionego domku wspinaczkowego. Zadanie zakłada dodatkowo pomalowanie drewnianych części zielonego domku wspinaczkowego (znajdującego się na południe od nowo budowanej wieży). Dość małym kosztem zyskałby on nowy blask i nie odstawał tak bardzo od świeżo postawionej części parku. Ostatnim zadaniem jest renowacja fontanny znajdującej się przy pasażu Stasieckiego. Nie chodzi tutaj o wymianę całej fontanny, lecz jej oczyszczenie. Wymianę elementów tryskających, uzupełnienie kostki brukowej wokół niej. Chodzi o zmianę jej charakteru, który obecnie stawia na poidełko dla ptaków. Cześć drzew w parku już ze starości uschło, czas uzupełnić je o nowe nasadzenia (3 sztuki).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Stół do gry wszachy19 200 zł
2Stół do gry w piłkarzyki 19 200 zł
3Leżak miejski (5 sztuk)15 000 zł
4Leżak miejski dwuosobowy (2 sztuk)9 000 zł
5Odmalowanie domku 2 600 zł
6Renowacja fontanny 37 000 zł
7Uzupełnienie drzewostanu8 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

6000

Zmiana kosztu realizacji wynika z zmian cen spowodowanych w roku 2022.