Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 378

378. Chodnik- skuśka na pętli przy Fieldorfa- Nila


Lokalizacja

Pętla Fieldorfa "Nila"

Skrócony opis

Budowa ok 10 m chodnika upraszczającego dojście do przystanku tramwajowego przy pętli Fieldorfa- Nila

Opis zadania

Przy remoncie pętli zbudowano chodnik tyle, że niepotrzebnie droga do przystanku jest wydłużona. Pasażerowie chodzą skrótem na wprost po trawniku. Celem projektu jest ułożenie chodnika w tym miejscu

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje . Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania w ciągu 5 lat