Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 501

501. Zakup książek i doposażenie Filii nr 25 przy ul. Wirażowej 8a


Lokalizacja

ul.Wirażowa 8a

Skrócony opis

Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do nowości wydawniczych z uwzględnieniem książek dostosowanych do osób ze
szczególnymi potrzebami oraz doposażenie biblioteki w sprzęt niezbędny do wypożyczania książek.

Opis zadania

Filia numer 25 jest jedyną biblioteką w dzielnicy i stanowi jej małe centrum kulturalne. Mieszkańcy mogą nie tylko wypożyczyć książki, czy skorzystać              z bezpłatnego internetu, ale także uczestniczyć w ciekawych warsztatach i animacjach kulturalnych.  
  Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się już wykonać podstawowy remont wnętrza placówki, nadal jednak należy wymienić pozostałe stare regały i elementy wyposażenia umożliwiającego filii wypożyczanie w systemie komputerowym.
   Niezbędny jest również zakup książek - nowości wydawniczych, które są jedną z podstawowych potrzeb mieszkańców dzielnicy korzystających z biblioteki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup książek20 000 zł
2Doposażenie biblioteki15 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach