Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 556

556. Zapewnienie dostępności budynku Szkoły Podstawowej nr 46 im. S.Żeromskiego w Częstochowie osobom ze szczególnymi potrzebami


Lokalizacja

42-280 Częstochow, ul. Szamotowa 8

Skrócony opis

Budynek szkoły powinien służyć wszystkim mieszkańcom miasta i dzielnicy dlatego należy zadbać o jego dostępność dla osób niepełnosprawnych. Podstawowymi barierami do pokonania, których dostosowanie umożliwi szeroki dostęp do budynku są wejście do szkoły, sekretariat, który jest miejscem załatwiania większości spraw, toaleta, która wymaga wyposażenia w odpowiedni sprzęt specjalistyczny.

Opis zadania

Spełnienie wymagań postawionych w ustawie będzie, w przypadku Szkoły Podstawowej nr 46, polegać na dostosowaniu wejścia do budynku, które powinno otrzymać sygnalizację dźwiękową zamontowaną przy drzwiach ew. domofonu, musi nastąpić montaż światła uruchamianego fotokomórką, zamontowanie podjazdu tj. rampy aluminiowej z poręczą na schodach, które mieszczą się tuż za drzwiami wejściowymi do budynku. Możliwość skorzystania z toalety przez osobę niepełnosprawną umożliwi zamontowanie podobnego podjazdu na schodach biegnących do pomieszczenia toalety. Wejście do pomieszczenia powinno otrzymać stolarkę drzwiową przyjazną osobie niepełnosprawnej, podobne drzwi należy zamontować w kabinie. Istniejące pomieszczenie przyszłej kabiny należy wyremontować z zainstalowaniem specjalistycznej armatury niezbędnej do obsługi wymienionych osób. Wejście do sekretariatu szkoły wymaga również montażu drzwi przyjaznych osobie niepełnosprawnej. W pomieszczeniu sekretariatu należy przeprowadzić niezbędne prace remontowe, które umożliwią sprawne poruszanie się i załatwienie sprawy; prace powinny polegać min. na wymianie podłoża, biurka, oświetlenia. Przed pomieszczeniem sekretariatu należy zamontować ławkę z siedziskami i blatem do ewentualnego wypełnienia dokumentów. Przed pochylniami należy umieścić na podłożu maty  antypoślizgowe i taśmy ostrzegające. Wymienione pomieszczenia powinny otrzymać odpowiednie oświetlenie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Podjazd, rampa aluminiowa z poręczą - 2 sztuki14 000 zł
2Drzwi wewnętrzne dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne - 3 sztuki 10 000 zł
3Remont kabiny toalety przeznaczonej dla osoby niepełnosprawnej z zainstalowaniem specjalistycznej armatury25 000 zł
4Dostosowanie pomieszczenia sekretariatu szkoły15 000 zł
5Ławka z siedziskami i blatem do zainstalowania przy sekretariacie3 000 zł
6sygnalizator dźwiękowy lub domofon, oświetlenie, maty antypoślizgowe i listwy ostrzegające3 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.