Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 734

734. Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim


Lokalizacja

Ratusz/Odwach lub OKF lub Gaude Mater

Skrócony opis

znany częstochowianin i jego sukcesy. Propagowanie podróży, osób  niepełnosprawnością i osób z Zespołem Downa.

Opis zadania

znany częstochowianin i jego sukcesy. Propagowanie podróży, osób  niepełnosprawnością i osób z Zespołem Downa. Pokazanie drogi do sukcesu. Ukazanie perspektywy człowieka mediów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Negocjacje nakłaniające Przemka Kosakowskiego do spotkania
2Przeprowadzenie spotkania w formule otwartej

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak

Wydział KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.