Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 131

131. Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie- Dąbie


Lokalizacja

Budynek Bursy Miejskiej przy ul. Legionów 19/21

Skrócony opis

Głównym celem Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy jest inicjowanie i wzmacnianie dialogu między różnymi pokoleniami mieszkańców dzielnicy Zawodzie Dąbie.
Centrum będzie  otwarte na wszelkie działania i inicjatywy współtworzone przez mieszkańców działających indywidualnie jak i skupionych już w istniejącym nie formalnym klubie seniora, który to stanowi początek działań.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej otwartej dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie - Dąbie. Centrum będzie pełniło rolę formy wymiany doświadczeń wielu pokoleń. W ramach realizacji projektu przewiduje się remont pomieszczeń i doposażenie pomieszczeń.  Przez zakupy i doposażenie rozumie się następujące zakupy: stoły, krzesełka, ławy, meblościanka, telewizor, szafki, półki, odtwarzacz DVD, 2 kolumny na statywach, 4 laptopy, projektor, ekran do projektora na ścianę + montaż, wieża stereofoniczna, , urządzenie wielofunkcyjne + papier do drukarki + tonery, 4 mikrofony bezprzewodowe, aparat fotograficzny, kamera, fotel do masażu, klosze do lamp, rolety do okien ( noc - dzień ) oraz artystyczne i profesjonalne malowanie szyb, kwiaty sztuczne, ozdoby. Meble kuchenne zabudowane,  zmywarka, lodówka, kuchnia elektryczna, kuchnia mikrofalowa, zlewozmywak, 3 czajniki bezprzewodowe, 3 czajniki do gotowania na kuchni, 3 duże deski do krojenia, sztućce, szklanki, kubeczki, talerze, garnki, tace, noże kuchenne, akcesoria do grilla, ściereczki kuchenne z materiału, grill ogrodowy ( duży ), suszarki do naczyń, 3 wentylatory.  Blachy i foremki do ciasta, deski do robienia ciasta, lustro, pojemniki na mydło, akcesoria do toalety. Wieszaki na ubrania, 2 kom. sprzętu do zmywania podłogi, kosze na śmieci, ścierki do mycia podłogi, chodniczki, przedłużacze do prądu, szczotki i szufelki do zamiatania podłogi. 4 sztalugi, farby olejne, bejca, lakier bezbarwny  tempera, pędzle, deseczki do farb, farby na szkło, kilka szyb różnej wielkości lub plastik, farby na tkaninę, farby akrylowe w sprayu, barwniki , farby plakatowe, farby akwarelki, emulsja, kleje , nożyczki, szpachelki, blejtramy bloki techniczne, kartony techniczne, gumki i inne. Ochronna szyba lub plastik na stoły, pojemniczki i pudełka ozdobne na różne przedmioty. Odkurzacz.
Zakupy art. niezbędnych do realizacji zajęć po remoncie.
Materiały niezbędne do wykonywania robótek ręcznych np. włóczki , koronki, len, sznurki, elementy sztucznych kwiatów, tkaniny  kredki, ołówki, suche pastele, szydełka, druty, nici, pistolety do kleju + wkłady i inne rzeczy potrzebne do wykonywania prac ręcznych. wiertarki, szlifierki i inne urządzenia niezbędne do realizacji zajęć, między innymi: szczotka do postarzania desek , deski,  szczotki do ubrań , papier ścierny o różnej grubości. Kijki do nordic walking.
Środki czystości:  ręczniki papierowe, papier toaletowy, płyny do naczyń, tabletki do zmywarki, mydło w pojemniku, środki czystości.
Artykuły spożywcze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont i doposażenie
2zakup artykułów przemysłowych
3zakup artykulów spożywczych
4całkowity koszt zadania211 977 zł
Łącznie: 211 977 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Dzielnicy Zawodzie- Dąbie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.