Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2021

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na złożenie przez nią projektu zadania do budżetu obywatelskiego Miasta Częstochowy

logo Budżetu Obywatelskiego