Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

538. Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Wyczerpy - Aniołów

Planowany koszt: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

540. Lustra na skrzyżowaniu ul. Kordeckiego i św. Teresy

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Podjasnogórska

Planowany koszt: 2 000 zł

Wybrany do realizacji

551. Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

552. Festyn rodzinny "Aktywne Śródmieście"

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Śródmieście

Planowany koszt: 8 000 zł

Wybrany do realizacji

556. Lustro przy ul. Poniatowskiego wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Wybrany do realizacji

560. Doposażenie OSP Kawodza Górna

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stradom

Planowany koszt: 65 000 zł

Wybrany do realizacji

567. Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Gnaszyn - Kawodrza

Planowany koszt: 80 000 zł

Wybrany do realizacji

569. Zazielenienie Grosza

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Ostatni Grosz

Planowany koszt: 20 000 zł

Wybrany do realizacji

575. Spotkania autorskie w Filii nr 22

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Dźbów

Planowany koszt: 3 000 zł

Wybrany do realizacji

577. Centrum Aktywizacji Sportowej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Stare Miasto

Planowany koszt: 100 000 zł

Wybrany do realizacji

579. Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr 19

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 9 000 zł

Wybrany do realizacji

580. Droga w ulicy Różanej

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Błeszno

Planowany koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

581. Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego "Raków"

Charakter: ogólnomiejski

Planowany koszt: 800 000 zł

Wybrany do realizacji

582. Doposażenie ścieżki zdrowia

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 15 000 zł

Wybrany do realizacji

588. Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Częstochówka - Parkitka

Planowany koszt: 2 000 zł

Wybrany do realizacji

589. Rozbudowa bazy treningowej MSP "Raków"

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Raków

Planowany koszt: 340 000 zł

Wybrany do realizacji

599. Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia)

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Północ

Planowany koszt: 220 000 zł

Wybrany do realizacji

603. Montaż stojaków i wiat na rowery przy SP nr 30 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 21 000 zł

Wybrany do realizacji

605. Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 1 000 zł

Wybrany do realizacji

606. Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie

Charakter: dzielnicowy

Dzielnica: Kiedrzyn

Planowany koszt: 100 000 zł

Poprzedni zadanie
Następny zadanie