zadanie nr 673

673. Montaż 7 leżaków miejskich w parku przy ul. Żabiej


Lokalizacja

Park przy ul. Żabiej

Skrócony opis

Park przy ul. Żabiej sukcesywnie jest modernizowany. Brakuje tam jednak wciąż elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie z uroków tego miejsca. Leżaki miejskie pomogą w osiągnięciu tego celu. Liczba 7 sztuk powinna zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców.

Opis zadania

Park przy ul. Żabiej sukcesywnie jest modernizowany. Brakuje tam jednak wciąż elementów małej architektury, które pozwolą na korzystanie z uroków tego miejsca. Leżaki miejskie pomogą w osiągnięciu tego celu. Liczba 7 sztuk powinna zaspokoić potrzeby okolicznych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż 7 leżaków miejskich25 900 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3500

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.