Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 674

674. Budowa parkingu przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego, przy siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń


Lokalizacja

ul. Michała Kleofasa Ogińskiego, Częstochowa, Dzielnica Trzech Wieszczów

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest budowa 12 miejsc parkingowych po zachodniej części ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego, naprzeciwko siedziby Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji samochody parkują na terenie zielonym, który nie wygląda zbyt estetycznie. Parking z dobrze utwardzoną nawierzchnią wkomponowaną w rosnące drzewa zachowa aspekt bezpieczeństwa i ekologiczny.

Opis zadania

Teren objęty opracowaniem leży w gęstej zabudowie mieszkaniowej (Dzielnica Trzech Wieszczów), gdzie notorycznie brakuje ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Budowa miejsc postojowych poprawi warunki ruchu pojazdów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa z uwagi na częściowe wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania w obrębie realizowanego zadania. Z realizacji inwestycji skorzystają pracownicy CCŚ, Szkoły Podstawowej, interesanci urzędu oraz wszystkie grupy mieszkańców w szczególności mieszkańcy Dzielnicy Trzech Wieszów. Bardzo ważnym czynnikiem realizacji zadania jest aspekt ekologiczny. Budowa nawierzchni parkingu z tzw. eko kratki nie tylko bardzo dobrze utwardzi nawierzchnię, ale przede wszystkim dobrze przepuści wodę do gruntu. Budowa parkingu pomiędzy rosnącymi już w tym miejscu drzewami z wykorzystaniem odpowiednich materiałów budowlanych w postaci eko kratki uważa się za najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Projekt ten będzie służył nie tylko mieszkańcom Częstochowy, poprawi on warunki bezpieczeństwa  w ruchu drogowym ale również taka inwestycja zabezpiecza bardzo ważny aspekt jakim jest ochrona środowiska naturalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej8 000 zł
2Uporządkowanie terenu 10 000 zł
3Wykonanie utwardzenia nawierzchni 17 000 zł
4Budowa miejsc parkingowych40 000 zł
Łącznie: 75 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Możliwość wykonania w 1 rok po uprzednim zaprojektowaniu 12 miejsc parkingowych.