Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 675

675. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska


Lokalizacja

św. Barbary

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska . Wzbogaćmy skrzydlatą faunę miasta o pożyteczne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 30 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Cele projektu: wzrost różnorodności ptasiej fauny, zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze i edukacyjne

Opis zadania

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach dzielnicy Podjasnogórska . Wzbogaćmy skrzydlatą faunę miasta o pożyteczne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 30 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. bogatka, modraszka, sikora uboga, wróbel, szpak, mazurek, zięba, kopciuszek, rudzik,pleszka, muchołówka, kowalik, a takżę dudek, siniak i in. . Cele projektu: wzbogacenie i wzrost różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, pośrednio - zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze, edukacyjne, estetyczne. Przykładowe lokalizacje - miejskie skwery i parki, np. np. Parki 3 Maja i Staszica, rejon ul. Św. Barbary . Szczegóły zakupu i montażu - do konsultacji z ornitologiem lub np. OTOP ( Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Projekt jest ogólnodostępny - tj.wszyscy mieszkańcy będą czerpać z niego pożytki i nie generuje istotnych kosztów na przyszłość ( w zasadzie każda inwestycja generuje koszty na przyszłość nawet montaż kosza na śmieci).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup i montaż1 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

400

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na czyszczenie, konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw.