Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 677

677. Wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni drogi ul. bs Franciszka Musiela


Lokalizacja

bs Franciszka Musiela na dziełkach gminy Miasto Częstochowa nr: 10/27, 9/20, 8/18, 7/29, 6/23, 5/23, 4/67, 4/35, 3/35, 2/31, 1/31, 1/30, 28/40, 27/38, 26/42, 26/43, 25/40, 24/40, 23/29, 22/43, 21/117, 21/137

Skrócony opis

Wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni drogi ul. bs Franciszka Musiela

Opis zadania

Wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni drogi ul. bs Franciszka Musiela na dziełkach gminy Miasto Częstochowa nr: 10/27, 9/20, 8/18, 7/29, 6/23, 5/23, 4/67, 4/35, 3/35, 2/31, 1/31, 1/30, 28/40, 27/38, 26/42, 26/43, 25/40, 24/40, 23/29, 22/43, 21/117, 21/137. Z wyłączeniem działki nr 3/58 która nie jest własnością Gminy Miasta Częstochowa. Droga stanowi dojazd do domów jednorodzinnych.