Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 678

678. Doposażenie Promenady Śródmiejskiej w urządzenia do rekreacji


Lokalizacja

Promenada Śródmiejska od ulicy Śląskiej do Al.Wolności

Skrócony opis

Nowo powstała Promenada Śródmiejska w założeniu pomysłodawców ma być miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców dzielnicy.Wniosek stanowi kontynuację założonego planu zagospodarowania tego terenu i zakłada przede wszystkim zainstalowanie urządzeń zabawowych dla dzieci powyżej 5 roku życia. We wniosku zaplanowano m.in.urządzenia których nie ma na żadnym z placów zabaw, tj huśtawka typu Mobilus.

Opis zadania

Wniosek stanowi uzupełnienie infrastruktury Promenady w urządzenia do sportu i rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku.W kolejnych latach miałyby się pojawić kolejne urządzenia mające wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, w tym również tych o różnym stopniu sprawności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wyposażenie placu zabaw -moduł Uni Play Nahoj z akcesoriami dodatkowymi70 000 zł
2Stół do ping ponga7 000 zł
3Mobilus24 000 zł
4Swingo 17 000 zł
5Trampolina20 000 zł
6Nawierzchnia , mata przerostowa 245 m20 000 zł
Łącznie: 158 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

20000

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.