zadanie nr 680

680. Rozbudowa skateparku w dzielnicy Wyczerpy w celu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności.


Lokalizacja

rejon ul. Fertnera, dz. nr 179/1, 69/13, 62/15, 63/18

Skrócony opis

Rozbudowa skateparku w kierunku południowym i wschodnim mająca na celu powiększenia podestu quartera oraz wykonanie barierki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości.

Opis zadania

Rozbudowa skateparku w kierunku południowym i wschodnim mająca na celu powiększenia podestu quartera oraz wykonanie barierki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2500 zł