Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 691

691. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna


Lokalizacja

Ulica Zdrowa 80/82 Remiza OSP Kuźnica Marianowa
Ulica Busolowa 119 Remiza OSP Liszka Dolna

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania przydatnego w ratowaniu życia i mienia mieszkańców dzielnicy i miasta.

Opis zadania

Projekt obejmuje zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla strażaków jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna. Zakres działań strażaków obejmuje coraz szerszy zakres zagrożeń, które należy zwalczać przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Wraz ze wzrostem potencjału bojowego jednostek OSP rośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy i miasta. Lista wnioskowanego przez jednostki sprzętu w załącznikach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka dolna200 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Szacunkowo- ok. 2 000,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Sprzęt strażacki będzie wykorzystywany przez strażaków ochotników podczas działań ratowniczo gaśniczych oraz w znacznym stopniu podniesie ich sprawność i skuteczność.
Zakup umundurowania specjalnego i środków ochrony indywidualnej znacząco poprawi bezpieczeństwo strażaków - ratowników biorących udział w działaniach.
Wartość realizacji zadania ustalona na podstawie przeglądu ofert internetowych dystrybutorów tego typu wyposażenia – jest niższa niż szacunkowa wycena umieszczoną w formularzu.
OSP Liszka Dolna - ok. 85 000,00 zł
OSP Kuźnica Marianowa - ok. 105 000,00 zł
Wykaz asortymentu stanowi wskazówkę dotyczącą potrzebnego jednostce sprzętu i wyposażenia.
Wybór marki wyposażenia i jego zakup dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.
Na koszty przyszłej eksploatacji (sprzęt ratowniczo - gaśniczy) zaliczyć należy wydatki na:
- bieżące naprawy,
- zakupy części eksploatacyjnych (filtry, uszczelki, paliwo, oleje itp.),
Wydatki te będzie pokrywał Wydział Zarządzania Kryzowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w ramach budżetu przeznaczonego na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP.