Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 693

693. BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach Parkitki


Lokalizacja

Łódzka , Bialska i inne

Skrócony opis

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach Parkitki. Zadanie obejmuje zakup i montaż 25 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe-np. bogatka,modraszka, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, jerzyk, muchołówka i in. Cele : wzbogacenie różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, walor estetyczny i edukacyjny.

Opis zadania

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach i skwerach Parkitki. Wzbogaćmy skrzydlatą faunę centrum miasta o pożyteczne, barwne, śpiewające i sympatyczne ptaki! Zadanie obejmuje zakup i montaż 25 profesjonalnych budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miejskie i parkowe. Takie gatunki to np. bogatka,modraszka, wróbel, szpak, mazurek, kowalik, kopciuszek, rudzik,  jerzyk , muchołówka i inne. Cele projektu: wzbogacenie i wzrost różnorodności ptasiej fauny, ożywienie miejskiej przestrzeni, pośrednio - zwalczanie uciążliwych owadów, walory poznawcze, edukacyjne, estetyczne. Lokalizacje - skwery i parki, np. rejon ul.Bialskiej, Łódzkiej, park dzielnicowy,  Szczegóły zakupu i montażu - do konsultacji z ornitologiem lub np. OTOP ( Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). Projekt nie generuje istotnych kosztów na przyszłość (a wiadomo że każdy element miejskiej infrastruktury  - nawet ławka -  generuje jakieś koszty). Projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup i montaż budek1 300 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

300

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Realizacja zadania skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na czyszczenie, konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw.