Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 696

696. Karmniki osiedlowe wraz z tablicami inforacyjnymi dot. dokarmiania ptaków - 10 sztuk


Lokalizacja

10 lokalizacji na Dzielnicy Północ wskazanych po wcześniejszej konsultacji z ornitologami.

Skrócony opis

Zakup i montaż 10 metalowych karmników platform, aby z jednej strony pomóc ptakom przetrwać zimę, a z drugiej uporządkować choć trochę obecną sytuację związaną z "dzikim" dokarmianiem ptaków. Dodatkowo przy każdym karmniku zamontowana będzie tablica informacyjna  "czym dokarmiać poszczególne gatunki ptaków"

Opis zadania

Zakup i montaż 10 metalowych karmników platform, aby z jednej strony pomóc ptakom przetrwać zimę, a z drugiej uporządkować choć trochę obecną sytuację związaną z "dzikim" dokarmianiem ptaków. Dodatkowo przy każdym karmniku zamontowana będzie tablica informacyjna  "czym dokarmiać poszczególne gatunki ptaków"

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ZAKUP I MONTAŻ KARMINIKÓW I TABLIC INFORMACYJNYCH10 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3000

Realizacja zadania skutkować będzie w latach przyszłych wydatkami na czyszczenie, konserwację, a także ponoszenia kosztów niezbędnych napraw.