Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 707

707. Treningi Nordic Walking dla początkujących w Lesie Aniołowskim.


Lokalizacja

Las Aniołowski

Skrócony opis

Cykliczne zajęcia Nordic Walking odbywające się w Lesie Aniołowskim pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Opis zadania

Cykliczne zajęcia Nordic Walking odbywające się w Lesie Aniołowskim pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie dla instruktorów6 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość realizacji zadania oszacowana przez Wydział KPS, 60 godzin zajęć – 1 raz tygodniowo po 2 godziny (60 godzin zajęć - instruktor x 150PLN za godzinę, plus ewentualnie inne nieprzewidziane koszty organizacyjne, w tym ewentualny zakup kijów dla uczestników 2 000PLN, łącznie: 11 000PLN)