Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 709

709. Plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego


Lokalizacja

Łąka pomiędzy Blokiem Kukuczki 24, Lasem Aniołowskim, Promenadą i terenem Szkoły Podstawowej nr 54 ew. polana w Lesie Aniołowskim

Skrócony opis

Cykliczne, plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Opis zadania

Cykliczne, plenerowe zajęcia Yogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynagrodzenie dla instruktorów6 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość realizacji zadania oszacowana przez Wydział KPS, 50 godzin zajęć – 1 raz tygodniowo po 2 godziny (50 godzin zajęć - instruktor x 150PLN za godzinę, plus ewentualnie inne nieprzewidziane koszty organizacyjne 1 000PLN, łącznie: 8 500PLN)