Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 713

713. Modernizacja ścianki bramkarsko treningowej


Lokalizacja

Szkoła Nr 50, Ul Starzyńskiego 10

Skrócony opis

Celem zadania jest modernizacja ścianki bramkarsko treningowej, polegająca na ułożeniu sztucznej nawierzchni tenisowej, wymianie poszycia ścianki oraz modernizacja dachu nad wiata przylegającą do ścianki

Opis zadania

Celem projektu jest modernizacja ścianki tenisowo bramkarskiej. Projekt będzie polegał na ułożeniu nawierzchni ze sztucznej trawy 15x15 m, tj. 225 m2, wykonaniu band ochronnych oraz  wymiany poszycia ścianki, namalowaniu linii siatki oraz bramki, a także modernizację dachu poprzez wykonanie nowej konstrukcji i zmiany kierunku spadku. W obecnym stanie ułożona jest tam nawierzchnia betonowa, która jest nawierzchnią twarda i kontuzjogenną. Ścianka jest już przestarzała i nie które jej elementy konstrukcyjne wymagają wymiany jak i całe jej poszyci , które można wykonać z tworzywa sztucznego. Ważnym elementem jest też zmiana kąta nachylenia dachu wiaty przyległej do ścianki. W obecnym stanie piłki tenisowe wpadają na dach powyżej ścianki  i spadają na boisko bądź do wiaty co utrudnia ich odzysk. Ponadto deszcz spływa bezpośrednio na boisko, ze sztuczna nawierzchnią, a dalej bezpośrednio do wiaty. Zmiana spadku w kierunkach prostopadłych i odpowiednie podniesienie szczytu dachu rozwiąże obecne problemy.  Dzięki istniejącemu oświetleniu ścianka może być wykorzystywana równolegle z boiskiem w godzinach od 8 do 22. Przewiduje się jej wykorzystywanie przez 4,5 godziny dziennie przez Klub UKS Ajaks Częstochowa (pon - pt, 15-19:30), w soboty od 8do 12:30 . Natomiast przez pozostałe 9,5 godziny będzie dostępna dla mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy, ustawienie band ochronnych 15x15 113 000 zł
2Wymiana ścianki, zmiany konstrukcyjne, wymiana poszycia dachu wzmocnienie ścianek wiaty95 000 zł
Łącznie: 208 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.