Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 717

717. Budowa boiska syntetycznego na terenie VI Liceum Ogólnokształcącym


Lokalizacja

Teren VI Liceum Ogólnokształcacego im. Jarosława Dąbrowskiego
Ul. Łukasińskiego 40,

Skrócony opis

Zadaniem budżetu będzie  budowa syntetycznego boiska piłkarskiego wraz z świetleniem.
Umiejscowienie projektu pozwoli na stworzenie pewnego rodzaju centrum  sportowego dla  mieszkańców całej Częstochowy.

Opis zadania

Dzielnica Raków to istotna część historii Częstochowy oraz miejsce na jej mapie wymagające wielu inwestycji. Projekt zakłada połączenie tego co jest obarczone szacunkiem historii z współczesnością oczekiwać i potrzeb mieszkańców. Trwająca przebudowa Stadionu Raków,dynamiczny rozwój Klubu,a w tym jej części dotyczącej szkolenia dzieci i młodzieży,Dom Kultury,Miejski Basen,Bursa Miejska,SP Nr7 i SP Nr20,VI LO,LO SMS Raków, Zespół Szkół im Bolesława Prusa to organizacje,instytucje i miejsca które w sposób kompletny tworzyły by unikatowe centrum zmieniające robotniczy charakter tej części dzielnicy w nowoczesne i dbające o historię miejsce wielu spotkań,imprez kulturalnych i sportowych oraz codziennego wykorzystania.
W dzielnicy Raków istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do piłki 9 osobowej,które będzie służyło wszystkim mieszkańcom miasta,nie tylko dzielnicy Raków.Oddziaływanie zadania ze względu na jego szeroki i historyczny charakter wykracza zdecydowanie poza jedynie lokalne potrzeby,a wnioskowany zakres prac to wyraźnie potwierdza.Teren wokół budynku szkoły jest bardzo rozległy i spełnia wszelkie warunki ku temu, aby takie boisko powstało. Powstanie boiska będzie się wiązało ze stworzeniem niewielkich trybun dla publiczności oraz oświetlenia.Dzięki temu będzie możliwość rozgrywania różnych zawodów i turniejów sportowych przy udziale publiczności.W okolicy nie ma takiego miejsca,które pozwalałoby na trenowanie oraz rozgrywanie zawodów sportowych z udziałem kibiców.W pobliżu jest obiekt sportowy RKS Raków,ale dostęp wszystkich mieszkańców miasta jest ograniczony.Mogą na nim trenować tylko zawodnicy klubu bądź Akademii oraz zespołów zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym. Na terenie liceum powstałby więc taki obiekt,który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.Obiekt będzie zarządzany przez zarządcę budynku ,ponadto zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie gospodarowanie dostępem do obiektu.W ten sposób każda zgłaszający się użytkownik będzie mógł korzystać bezpłatnie z obiektu w godzinach przewidzianych grafikiem.Wraz z powstaniem nowoczesnego obiektu sportowego.Projekt będzie spełniał zasady uniwersalnego projektowania.(art.6 w/w ustawy, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa syntetycznego boiska wraz z oświetleniem i trybunami1 175 000 zł
2inne8 361 zł
Łącznie: 1 183 361 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5 000 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.