zadanie nr 718

718. Stojaki na rowery przed klatkami na ul. Bienia i w pobliżu


Lokalizacja

ul. Bienia od nr 2 do 16, ul. Jesienna nr 52, ul. Bohaterów Katynia od 44 do 52

Skrócony opis

Montaż stojaków na rowery przed / obok / na przeciwko klatek przy blokach na ulicy Bienia i części ulicy Jesiennej. Chociaż jeden stojak (na 2 rowery) między dwiema klatkami. Lub na trawniku na przeciw klatek.

Opis zadania

Na ul. Bienia, Jesiennej i Bohaterów Katynia mieszka dużo dzieci i młodzieży chętnie wykorzystujących (lub chcących wykorzystywać) na co dzień rowery. Większość młodszych nie ma tyle siły, by za każdym razem wnosić rower na piętro lub do piwnicy. Zostawienie roweru bez opieki na zewnątrz nie jest rozsądne. W większości miejsc nie ma gdzie przypiąć roweru. W związku z tym wiele dzieci może korzystać z rowerów dopiero po powrocie rodziców z pracy i pomocy przy znoszeniu / wnoszeniu pojazdów. Zamontowanie chociaż małych stojaków, takich na 2 rowery, i to nawet nie przy każdej klatce ale w co drugiej przerwie między klatkami ułatwiłoby życie młodym rowerzystom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wykonanie lub zakup prostych stojaków
2Montaż

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Przewiduje się zakup i montaż 9 stojaków rowerowych na terenach przy ul. Bienia