Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 720

720. Rewitalizacja skweru przy ul.Focha 55


Lokalizacja

ul. Focha 55, nr działki 0181

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest I etap  rewitalizacji skweru przy ul. Focha 55.  Plac jest miejscem spotkań mieszkańców jak i trasą dojścia do przedszkola miejskiego nr 3 przy ul. Focha 55. Istniejący chodnik jest zdewastowany i zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom. Skwer jest często odwiedzany przez mieszkańców i jest doskonałym połączeniem z przedszkolem miejskim.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest wymiana ciągu nawierzchni istniejącego chodnika na skwerze przed miejskim przedszkolem nr 3 przy ul. Focha 55.
Istniejąca nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym i zagraża mieszkańcom.  Miejsce jest często  eksploatowane przez dzieci jak i dorosłych. Na skwerze znajdują się ławeczki, które nie są w złym stanie technicznym i mogą być dalej użytkowane. W następnym roku planuję wnioskować do budżetu obywatelskiego, aby na tym skwerze powstała  siłownia dla Seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych betonowych 50x50 wraz z korytowaniem. razem 84 m2
2ułożenie nowych chodników ( z obrzeżami 10 cm) z płyt betonowych 35x35 cm, gr. 5 cm z podbudową i podsypką paskowo-cementową. Razem 84m225 200 zł
Łącznie: 25 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. na działce nr 9/9 w obrębie 181 wyraża zgodę na realizację zadania i opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Nawierzchnia jest zniszczona a miejsce to jest często uczęszczane przez małe dzieci i ich rodziców, którzy chodzą do pobliskiego przedszkola.