Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 721

721. Muzyka łączy pokolenia- koncert z okazji 100 lecia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego


Lokalizacja

Plac Biegańskiego

Skrócony opis

Bezpłatny koncert na Placu Biegańskiego dla mieszkańców miasta, absolwentów i ucznióww szkoły z okazji 100 lecia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Integracja absolwentów,  uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Prezentacja historii szkoły powiązanej z rozwojem miasta Częstochowy. Proponowani wykonawcy to SARIUS I HAPPYSAT.

Opis zadania

Bezpłatny koncert na Placu Biegańskiego, który miałby zostać zorganizowany w czerwcu bądź we wrześniu 2021r., pozwoli uczcić stulecie najstarszej szkoły zawodowej w Częstochowie. Koncert dostępny również dla wielu mieszkańców Częstochowy, pozwoli nie tylko na integrację   absolwentów wielu pokoleń, ale będzie również ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Proponowani wykonawcy: HAPPYSET I SARIUS. Jubileusz stulecia to dla każdej instytucji szczególna okazja do świętowania, zwłaszcza w przypadku szkoły jest powodem do dumy i szczególnej oprawy. Obchodami 100-lecia Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego zainteresowanych jest wielu mieszkańców miasta, w tym rzesza absolwentów. Szkoła nigdy do tej pory, z uwagi na warunki lokalowe, nie mogła ugościć wszystkich zainteresowanych udziałem w obchodach rocznicowych. Dzięki koncertowi, zorganizowanemu poza murami szkoły, spotkać będą się mogli najstarsi absolwenci ze swoimi emerytowanymi nauczycielami. Zainteresowanie uczestnictwem w obchodach jubileuszu stulecia jest tak duże, że jedynie impreza plenerowa pozwoli wziąć udział wszystkim chętnym. Nie ma możliwości zorganizowania jej w murach szkoły, czy innym wynajętym obiekcie. Tymczasem koncert na Placu Biegańskiego pozwoliłby zgromadzić nawet 1700 osób. Nie można zapomnieć również o tym, że organizacja imprezy, na którą będą mogli przyjść wszyscy zainteresowani umożliwi poznanie się bądź ponowną integrację jej byłych uczniów i pracowników. Dla większości wspólnym mianownikiem będą lata spędzone w murach naszej szkoły, jednak organizatorom zależy, by impreza miała charakter otwarty. Stulecie szkoły to nie tylko jubileusz instytucji, ale przede wszystkim historia tworzona przez ludzi z nią związanych. Koncert będzie zatem doskonałą okazją, by umożliwić im spotkanie po latach i wspólne świętowanie. Impreza plenerowa pozwoli nadać tej uroczystości nieco inny niż dotychczas charakter. Będzie przede wszystkim świętem mieszkańców naszego regionu -  ludzi, którzy szkołę współtworzyli jako dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice. W trakcie koncertu przedstawione zostaną dzieje szkoły od jej założenia, aż po dzień dzisiejszy. Z uwagi na ścisły związek szkoły z rozwojem miasta, dla słuchaczy koncertu będzie to doskonała lekcja historii naszego regionu. Historia szkoły jest integralnym elementem historii miasta i wielu jej mieszkańców. Nasza placówka powstała w 1921r.. z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Polskich, kształcąc kadry w dziedzinach handlu, rachunkowości, księgowości. Jej ukończenie było dla absolwentów gwarancją zatrudnienia, dla pracodawców zaś zapewnieniem profesjonalizmu i rzetelności przyszłych pracowników. W czasie II wojny światowej nauczyciele prowadzili tajne nauczanie języka polskiego. Uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w ruchu oporu za co często płacili własnym życiem. Nie można zapomnieć, jak dużą rolę szkoła odegrała w powojennej historii Częstochowy. Likwidowała wojenne opóźnienia w zakresie ogólnej i zawodowej edukacji młodzieży, organizowała kursy dla dorosłych. Szkoła prowadziła edukację dzienną i zaoczną. Otworzyła filie w Zawierciu i Kłobucku. Mało kto wie, że dzisiejszy Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego jest macierzystą placówką dla wielu istniejących obecnie szkół, m.in. Technikum Ekonomicznego przy ul. Augustyna w Częstochowie. Jesteśmy również przekonani, że organizacja jubileuszu na Placu Biegańskiego byłaby doskonałą formą integracji mieszkańców miasta i regionu – w tym młodszych i starszych absolwentów Szkoły

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1ochrona, toalety, scena42 000 zł
2przyłącze energetyczne8 000 zł
3reklama10 000 zł
4wykonawcy70 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany.