Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 722

722. Park kieszonkowy na Rakowie!


Lokalizacja

Ludwika Zamenhofa 34

Skrócony opis

Parki kieszonkowe są coraz popularniejsze w Polsce i na świecie - budowane są one tam gdzie brakuje miejsca aby spocząć i poczytać książki w cieniu drzew oraz w zapachu kwitnących kwiatów i krzewów. Takie miejsca kradną serce miłośników natury - dlatego postarajmy się aby w centrum naszej dzielnicy postał kolejny park kieszonkowy - bo zieleni nigdy za wiele!

Opis zadania

Inwestycja zakłada dosadzenie krzewów, drzew oraz kwiatów na terenie przed carfourem na Rakowie, zakłada ona również budowę leżaków, ławek, koszy, niewielkiego oświetlenie, stołu piknikowego, stojaków na rowery oraz ścieżek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie stojaka rowerowego typu „U” x 21 400 zł
2Budowa chodnika z krawężnikiem6 000 zł
3Ławka (zakup + montaż)10 000 zł
4Tablica informacyjna2 000 zł
5Linia Oświetlenia 10 000 zł
6Stół do gry w ping-ponga10 100 zł
7Kosz na śmieci (zakup + montaż)5 000 zł
8Leżak miejski (zakup + montaż)10 000 zł
9Dosadzenie drzew liściastych 8 000 zł
10Klomb (zakup i posadzenie)4 000 zł
11Łąka kwietna (zakup nasion + założenie)5 000 zł
Łącznie: 71 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

9780

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Działki nr 59/15 i 59/17 obręb 309, będące własnością Gminy Miasto Częstochowa. Brak MPZP. Nie ma możliwości realizacji zadania na działce nr 59/4 obręb 309 - ogródki działkowe. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej