Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 726

726. Rewitalizacja placy przy ul. Krasińskiego 32-34


Lokalizacja

działka 0250, ul. Krasińskiego 32-34

Skrócony opis

Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni chodników wraz z 11 stopniami schodów, które dochodzą do placu na którym wolny czas spędzają dzieci z okolicznych bloków. Teren planu jak i ciągi piesze są w bardzo złym stanie technicznym. Dziurawe, połamane stanowią zagrożenie dla mieszkańców.

Opis zadania

Rewitalizacja polegałaby na zmianie nawierzchni placu na który jest postawiona nowa piaskownica. Są tam też dwie nowe ławki. Teren jest mocno zdewastowany, niebezpieczny. Mieszkańcy i dzieci często korzystają z tego miejsca, jednakże i plac i dojście stanowi zagrożenie .Do placu dochodzą dwa chodniki, lecz są w stanie krytycznym. Dużo dzieci korzysta z tego miejsca

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1rozebranie istaniejącego chodnika 50 x 50 z płyt chodnikowych wraz z korytowaniem wraz z 11 stopniami. Razem 94,5 m2
2Rozebranie placu z płyt chonikowych na placu. Razem 144 m2
3ułożenie nowych chodników, 11 stopni, placu z płyt betonowych 35x35 wraz z orzeżami betonowymi 10 cm, gr 5 cm wraz z podbudową i podsypka. Razem 238,5m271 555 zł
Łącznie: 71 555 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.