Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 727

727. Tablice informacyjne dla Rady Dzielnicy oraz innych podmiotów


Lokalizacja

- Estakada niedaleko przystanku autobusowego
- Plac Orląt Lwowskich
- Teren niedaleko Carfoura na Rakowie

Skrócony opis

Na naszej dzielnicy potrzeba więcej miejsc w których mieszkańcy mogliby dowiedzieć się co dzieje się aktualnie w mieście czy na dzielnicy, dlatego wychodzę z inicjatywą dostawienia 3 tablic informacyjnych.

Opis zadania

Na naszej dzielnicy potrzeba więcej miejsc w których mieszkańcy mogliby dowiedzieć się co dzieje się aktualnie w mieście czy na dzielnicy, dlatego wychodzę z inicjatywą dostawienia 3 tablic informacyjnych.

Tablice miałby znaleźć się w 3 lokalizacjach:
- Estakada niedaleko przystanku autobusowego
- Plac Orląt Lwowskich
- Teren niedaleko Carfoura na Rakowie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Tablica informacyjna (zakup + montaż)7 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.