Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 728

728. Budowa chodnika na ul. Filtrowej na odcinku między ul. Mirowską i ul. Komornicką.


Lokalizacja

Ul. Filtrowa  na  odcinku między  ul. Mirowską i ul. Komornicką.

Skrócony opis

Ulica posiada uregulowany pas drogowy i kanał deszczowy.
Ul. Filtrowa na w/w odcinku stanowi łącznik między dwoma przystankami autobusowymi: linii nr 26 na ul. Mirowskiej i linii nr 18 na ul. Komornickiej.

Opis zadania

Obecnie przy stale wzrastającym natężeniu ruchu samochodowego na naszej ulicy - chodnik  zapewniałby bezpieczeństwo pieszym a w szczególności uczniom dojeżdżającym komunikacją miejską do szkół oraz ludziom starszym, którzy mają zmniejszoną zdolność postrzegania i zachowania bezpiecznej odległości od mijających pojazdów.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.