Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 729

729. Kultura w bibliotece


Lokalizacja

Al. Najświętszej Maryi Panny 22
al. Kościuszki 4
ul. Nowowiejskiego 15

Skrócony opis

Zadanie ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej bibliotek w Śródmieściu o spotkania autorskie, wykłady, wieczory poetyckie oraz różnego rodzaju warsztaty.

Opis zadania

Biblioteki Publiczne w Śródmieściu dysponują zapleczem, które pozwala na prowadzenie bardzo różnorodnej działalności kulturalno-edukacyjnej zarówno dla mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Jest wśród nich między innymi Filia nr 9, która dzięki dostosowaniu lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami umożliwia udział wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych również tej grupie osób. Część wydarzeń jest wręcz dedykowana osobom z niepełnosprawnościami (np. warsztaty biblioterapii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) lub seniorom (warsztaty rękodzielnicze).  Oddział dla Dzieci i Młodzieży przygotowuje specjalną ofertę dla najmłodszych i nieco starszych uczestników kultury, Muzoteka oferuje zajęcia muzyczne, natomiast Biblioteka Główna realizuje większe wydarzenia kulturalne, jak np. cykle wykładów czy imprezy plenerowe, w których mogą brać udział całe rodziny. Wszystkie wydarzenia organizowane w bibliotekach są dostępne nieodpłatnie, dzięki czemu mogą w nich uczestniczyć osoby, którym na co dzień uniemożliwia to bariera ekonomiczna. W sytuacji, gdy fizyczne uczestnictwo publiczności w działaniach kulturalnych jest niemożliwe, biblioteki dysponują możliwościami technicznymi, by prowadzić takie działania on-line. Środki z budżetu obywatelskiego zostaną przeznaczone na organizację: warsztatów, spotkań autorskich, głośnego czytania (np. przez aktorów), wieczorków poetyckich, wykładów (np. dot. lokalnej historii); w ramach tych środków zostaną zakupione materiały na warsztaty oraz zostaną opłacone honoraria dla gości bibliotek (wykładowców, aktorów, autorów, osób prowadzących warsztaty).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup materiałów na warsztaty dla bibliotek w Śródmieściu12 000 zł
2honoraria dla aktorów, autorów oraz wykładowców30 000 zł
Łącznie: 42 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.