zadanie nr 736

736. Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabaw i rekreacji


Lokalizacja

działka 68/1

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia. Strefy dla dzieci: Plac zabaw. Strefy fit dla młodzieży, dorosłych, seniorów.Strefy rodzinnej (np. ławeczki, nasadzenia, stojak na rowery do przypięcia ramy roweru).
W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze.

Opis zadania

Minęły już czasy kiedy plac zabaw był zbudowany jedynie z huśtawki i karuzeli, dlatego też skwer zabaw dla dzieci powinien być wielofunkcyjny, kreatywny i bogaty w zieleń. Wyposażony również w urządzenia dla dorosłych dają możliwość spotkań seniorów i dzieci, co z pewnością buduje lepsze społeczeństwo.W skwer wkomponowane będą alejki z kostki bezfazowej, tworząc miejsce do spacerów, nauki jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze. Zostaną również posadzone rośliny.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Zagospodarowanie działki 68/1 obręb 373 zgodnie z wnioskiem jest znacznie utrudnione z uwagi na zróżnicowanie terenu (skarpy), nieregularny kształt działki, gestą sieć uzbrojenia terenu oraz przebiegająca przez działkę sieć ciągów pieszych.