Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 738

738. Piknik "Przystanek Warta"


Lokalizacja

Ul. Targowa 29 (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie)

Skrócony opis

Piknik „Przystanek Warta” jest sąsiedzkim piknikiem integracyjnym, organizowanym od 5 lat w dzielnicy Stare Miasto. Proponujemy aby w kolejnej edycji pikniku przygotować stoiska tematyczne, uwzględniając m.in. ochronę środowiska i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Starego Miasta. W ramach wydarzenia przewidujemy występy muzyków/ kapel podwórkowych, a prowadzący-wodzirej zachęcać

Opis zadania

Piknik „Przystanek Warta” jest sąsiedzkim piknikiem integracyjnym, organizowanym od 5 lat w dzielnicy Stare Miasto. Miejsce realizacji pikniku to znana mieszkańcom przestrzeń, usytuowana nieopodal rzeki Warty - tj. teren Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie. "Przystanek Warta" cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców z uwagi na jego szczególny - charakterystyczny dla miejsc "z duszą" - klimat, przypominający życie Starego Miasta sprzed lat. Piknik w swoim założeniu ma łączyć mieszkańców poprzez budowanie lokalnej tożsamości. Celem pikniku jest rozbudzanie zainteresowania historią tego terenu, ekologią oraz budowanie pozytywnego wizerunku Starego Miasta w oparciu o jego rzeczywiste atuty, jako odradzającej się atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, wartościowej historycznie, urbanistycznie i społecznie, otwartej zarówno na mieszkańców, artystów, jak i lokalnych przedsiębiorców. Myśl globalnie – działaj lokalnie - program pikniku nawiązywać będzie do historii i różnorodności Starego Miasta (od tradycji rzemieślniczych zawodów, przez unikatową architekturę, po przyrodnicze walory dzielnicy). W ramach wydarzenia przewidujemy występy muzyków/ kapel podwórkowych, a prowadzący-wodzirej zachęcać będzie zebranych do wspólnego śpiewu i tańca. Proponujemy, aby w kolejnej edycji pikniku przygotować stoiska tematyczne, uwzględniając m.in. ochronę środowiska, zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Starego Miasta, rozwój talentów i zainteresowań itp. Impreza będzie mieć charakter ogólnodostępny, adresowany do wszystkich mieszkańców Częstochowy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Starego Miasta. Działanie realizowane będzie w ramach działań organizowania społeczności lokalnej we współpracy Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, które wesprze je swoimi zasobami. Tym samym piknik nabierze "swojskiego", bliskiego mieszkańcom wymiaru, poszerzając jednocześnie zakres dostępnych atrakcji. Piknik będzie okazją do zaprezentowania się lokalnych podmiotów, przedsiębiorców, jak również lokalnych talentów. Przewidziany czas pikniku to godziny popołudniowe i wieczorne. Planowany termin to ostatni piątek wakacji (uzależniony od warunków atmosferycznych).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem sceny, nagłośnienia, celem zorganizowania koncertu10 000 zł
2Wynagrodzenie artystów8 000 zł
3Prowadzący600 zł
4Materiały oraz sprzęty animacyjne i dekoracyjne2 000 zł
5Wynajem toalet przenośnych600 zł
6Catering2 000 zł
7Materiały informacyjne (m.in. plakaty/ulotki)1 000 zł
Łącznie: 24 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu wycenił realizację zadania na 30.000 zł