Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 744

744. Z BIBLIOTEKĄ PO SĄSIEDZKU


Lokalizacja

ul. Mireckiego 28
Al. Pokoju 15/17

Skrócony opis

Wzbogacenie zbiorów dwóch Filii Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Filia Nr 7 i Filia Nr 13 zlokalizowane na Rakowie od wielu lat służą mieszkańcom, nie tylko tej dzielnicy, ale całego miasta.
Projekt zakłada zakup nowości książkowych, oraz audiobooków (Filia Nr 7).

Opis zadania

Mieszkańcy praktycznie każdej polskiej miejscowości – dużego miasta, wsi, małego miasteczka – potrzebują przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji. Atrakcyjnym, i jednym z najbardziej dostępnych miejsc w dzielnicy Raków, przyciągającym osoby w różnym wieku, są dwie Filie (Nr 7 i 13) Biblioteki Publicznej w Częstochowie.
Obie placówki, służąc swoim sąsiadom z dzielnicy i mieszkańcom miasta, pragną wzbogacać swoje zbiory - papierowe i cyfrowe. Dzięki głosom swoich użytkowników realizowały różne zadania w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna edycja odbywa się w szczególnych warunkach – pandemia oraz kryzys, który jej towarzyszy, stawiają biblioteki w obliczu nowych wyzwań.
Realizacja projektu: „Z Biblioteką po sąsiedzku” pozwoli zakupić tradycyjne książki, których wypożyczanie, mimo ograniczonego dostępu, ma wielkie znaczenie, zwłaszcza dla seniorów stanowiących dużą grupę czytelników. W Filii Nr 13 rozbudowana zostanie kolekcja komiksów. Filia Nr 7 wzbogaci się o kolejne, coraz bardziej popularne audiobooki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości książkowych dla Filii Nr 715 000 zł
2Zakup audiobooków dla Filii Nr 75 000 zł
3Zakup nowości książkowych dla Filii Nr 1325 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Zaproponowany przez wnioskodawcę kosztorys skonsultowano z Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie.