Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 746

746. Remont sali gimnastycznej przy SP7


Lokalizacja

działka nr 109 obręb 310 ul. Zamenhoffa

Skrócony opis

Zadanie jest dedykowane bezpośrednio uczniom i mieszkańcom dzielnicy Raków, SP7 posiada wyjątkowe dokonania sportowe w wielu dyscyplinach w tym piłce nożnej i lekkiej atletyce umiejscowionej w klasach sportowych pod patronatem RKS Raków i UKS "Siódemka" przy SP7  .

Opis zadania

Zadaniem projektu jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w dzielnicy Raków. Szkoła  jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc doskonałą lokalizacją dla  inwestycji sportowych. Bezpieczne obiekty sportowe to zachęta do uprawiania sportu, który jest narzędziem walki z otyłością, wadami narządu ruchu.. Szkoła może też być centrum do uprawiania sportu dla mieszkańców z różnych grup wiekowych, w tym również dla seniorów. Dzięki temu w szkole, które jest miejscem skupiającym wielu mieszkańców dzielnicy  ( dzieci, młodzież, ich rodziców i dziadków) można  prowadzić zajęcia sportowe oraz fitness dla mieszkańców z podziałem na różne grupy wiekowe oraz w zależności od zainteresowań mieszkańców dzielnicy.   Modernizacja sali w SP 7 i wyposażenie jej wpisuje się także w koncepcję wsparcia działań edukacyjnych, społecznych i sportowych realizowanych przez szkołę. Poprzez rytmizację ruchu, niezbędną koordynacji sportowej lekkoatletów i piłkarzy, można będzie stworzyć ofertę zajęć szkoleniowych i socjalnych dla dzieci (uczniów) ale także dorosłych mieszkańców Rakowa, także w godzinach pozalekcyjnych, popołudniowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1projekt i wykonanie rewitalizacji sali gimnastycznej170 000 zł
2inne10 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2 000 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.