Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 749

749. Remont chodnika przy ulicy Krakowskiej 80


Lokalizacja

Krakowska 80 numery działek 1/21 obręb 0237 oraz 1/16 obręb 0237

Skrócony opis

Remont chodnika przy Krakowskiej 80 Blok 10 z dojściami do klatek z przodu, tyłu oraz z bocznej części budynku  mieszczącego się (na działce1/21 w obrębię 0237) oraz zrobienie drogi dojazdowej utwardzonej kruszywem do garażów wokół budynku mieszczący się przy działce (1/21 w obrębie 0237)
Oraz remont chodnika przy krakowskiej 80 blok 4  mieszczący się na (działce 1/16 w obrębie 0237)

Opis zadania

Remont chodnika przy Krakowskiej 80 Blok 10 z dojściami do klatek z przodu, tyłu oraz z bocznej części budynku  mieszczącego się (na działce1/21 w obrębię 0237) oraz zrobienie drogi dojazdowej utwardzonej kruszywem do garażów wokół budynku mieszczący się przy działce (1/21 w obrębie 0237)
Oraz remont chodnika przy krakowskiej 80 blok 4  mieszczący się na (działce 1/16 w obrębie 0237)
Szacowana ilość metrów kwadratowych chodnika : około 210 m kwadratowych
Szacowana ilość metrów kwadratowych utwardzenia drogi dojazdowej: około 250 m kwadratowych

Chodniki na obydwóch działkach są w stanach opłakanych, zagrażają bezpieczeństwu mieszkających tam lokatorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego21 600 zł
2Remont chodnika51 750 zł
Łącznie: 73 350 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.