Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 750

750. KILIŃSKIEGO - rewitalizacja, uzupełnienie i ochrona zieleni wzdłuż ulicy. Niech ta reprezentacyjna ulica odzyska godny wygląd !


Lokalizacja

Kilińskiego od pl. Biegańskiego do Jana Pawła II

Skrócony opis

KILIŃSKIEGO- rewitalizacja i ochrona zieleni przyulicznej na odcinku od Racławickiej do al.Jana Pawła II. KILIŃSKIEGO to reprezentacyjna ulica i powinna wyglądać godnie.Zadanie obejmuje renowację zieleni zniszczonej przez auta - nowe krzewy, trawa, kwiaty, równanie terenu (tam gdzie niezbędne), posadzenie kilku (ok. 5-6) brakujących drzew oraz montaż estetycznych elementów chroniących zieleń.

Opis zadania

Ulica Kilińskiego - rewitalizacja i ochrona zieleni na odcinku od ul.Racławickiej do al.JanaPawła II. Kilińskiego to jedna z reprezentacyjnych ulic naszego miasta i powinna godnie się prezentować. Tymczasem skwery - po zachodniej, stronie ulicy zostały niemal kompletnie zdewastowane przez nielegalnie parkujące auta szczególnie na odcinku od Biegana do teatru,częściowo także na odcinku od Jasnogórskiej do JPII.  Uszkodzony jest również trawnik po stronie wschodniej w rejonie przystanku MPK. W wielu miejscach "trawniki" czy „ skwery”są takimi  tylko z nazwy - w rzeczywistości są to rozjechane przez auta jałowe, dziurawe klepiska. Dochodzi również do uszkodzeń nowych drzew po wschodniej stronie ulicy. Zadanie obejmuje renowację zieleni -wyrównanie terenu tam gdzie to niezbędne,  trawa, nowe krzewy,kwiaty, uzupełnienie kilku ( ok. 5-6) wyciętych drzew oraz montaż elementów ochronnych - tylko z elementami ochronnymi renowacja będzie miała sens w przeciwnym razie w krótkim czasie zieleń ponownie będzie zniszczona. Jako ochronę zieleni na całym wnioskowanym odcinku proponuje się płotki ochronne wysokości min. 40 cm ( nie mogą być zbyt niskie bo będą słabo widoczne)  lub stylizowane słupki, a JESZCZE LEPIEJ ustawienie na zieleńcach głazów kamiennych stosownej wielkości - nie są one narażone na zniszczenie i kradzież, nie wymagają konserwacji i  są odporne na uszkodzenia. Znakomicie zapobiegają rozjeżdżaniu zieleni.
Niech ulica Kilińskiego odzyska blask i będzie ozdobą naszego miasta ! Koszt zadania ca 64 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

18000

W przypadku obsadzenia zieleńców krzewami zadanie będzie generowało wysokie koszty utrzymania