Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 774

774. Budowa III etapu chodnika ul.Mirowska


Lokalizacja

ul. Mirowskiejnr 168 A do nr 162

Skrócony opis

Zadanie dotyczy III etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy Mirowskiej po stronie południowej i jest kontynuacją I etapu budowy chodnika wzdłuż w/w ulicy zrealizowanego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego, które zostało podzielone do realizacji ze względów na bardzo wysokie koszty inwestycyjne III etap dotyczy budowy odcinka chodnika od posesji nr 168 A do nr 162 ul. Mirowskiej .

Opis zadania

Zadanie dotyczy III etapu budowy chodnika wzdłuż ulicy Mirowskiej po stronie południowej i jest kontynuacją I etapu budowy chodnika wzdłuż w/w ulicy zrealizowanego w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego, które zostało podzielone do realizacji ze względów na bardzo wysokie koszty inwestycyjne. Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej, na którym piesi poruszają się poboczem jezdni ul. Mirowskiej. Brak chodnika jest bardzo uciążliwy i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia dla licznych mieszkańców. Ruch na wymienionej ulicy zarówno pieszy jak i samochodowy zintensyfikował się w ostatnim okresie bardzo znacząco. Zadnie dotyczy budowy odcinka chodnika od posesji nr 168 A do nr 162 ul. Mirowskiej . Wnioskowane zadanie może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania dla znajdującej się tam infrastruktury oraz pozostałego obszaru w/w ulicy.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach