Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 776

776. Remont i doposażenie sali gimnastycznej w SP26


Lokalizacja

SP nr.26 im.Tadeusza Kościuszki
Rakowska 42

Skrócony opis

W szkole podstawowej im.Tadeusza Kościuszki są braki sprzętowe,a ściany są popękane,natomiast podłoga jest stara i widać to po niej

Opis zadania

W szkole podstawowej im.Tadeusza Kościuszki są braki sprzętowe,a ściany są popękane,natomiast podłoga jest stara i widać po niej upływ czasu.
Dzięki remontowi dzieci mogą w lepszy sposób rozwijać się na zajęciach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Remont sali gimnastycznej20 000 zł
2Doposażenie sali5 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

500 zł.

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.